سفر به قصد شتر

شتر، اُشتر، اوشترا. شتر معروفه به شکیبایی و صبوری. چرا؟ خب کافیه که یک نگاه به محل زندگیش بندازیم تا متوجه بشیم. عجیب موجودیه این حیوان! فکرش رو بکنید که در جایی زندگی کنید که برای رسیدن به آب گاهی یک ماه برای خوردن آب صبر کنید.گشنه تون که شد باید خار بِجَوید. طوفانهای شن […]

قصرهای نمکی گرمسار

اگر تصمیم گرفته باشید با ماشین از تهران به سمت سمنان، شاهرود یا مشهد سفر کنید، حتما وقتی که نزدیک شهر گرمسار میشوید تپه های خشک و بی آب و علف را دیده اید که رگه هایی سفید رنگ نمک گهگاهی از کنار خاک های رنگیشان بیرون زده. تپه هایی عریان از هر پوشش گیاهی […]