درباره ما

ریتم تند زندگی ، به مقصد رسیدنهای فوری، تیک زدن سرسری اهداف، تصاویر ورقابتهای اینستاگرامی، معلومات سطحی، تکرار کردن تکراری های دیگران برای عقب نماندن از قافله ی زندگی مدرن و... اینها بخشی از معایب روزگار تکنولوژی زده و مدرنیسم گَزیده ی ماست، که بی آنکه بدانیم ما را روز به روز بیشتر از خود انسانی مان دور میکند. همان "خود"ی که روزگاری نه چندان دور هنوز میتوانست با صدای پرندگان برخیزد ، با گرمای خورشید چاشت بخورد، با نفسهای نسیم راهی زندگی شود و با تماشای شعور ستارگان به خواب رود. میدانیم، میدانیم که این حرفها شعارگونه به نظر خواهد آمد و شاید بگویید در روزگار امروز دیگر چنین چیزهایی بیشتر به درد ادبیات و فیلمها میخورد. اما ما به گونه ای دیگری فکر میکنیم. ما فکر میکنیم در کنار بهره جستن از خوبی های روزگار مدرن، میتوانیم هنوز ،هر از گاهی، گریزی کوتاه ولی عمیق به خود فراموش شده مان بزنیم. احوالش را بپرسیم، برایش چای بریزیم، به تماشای باد بنشانیمش ، و مهمانش کنیم به با صفاترین سفره های که هنوز میتوان در آنها نان آرامش را با چاشنی آگاهی نوش جان کرد. حتمن بیشتر شما تجربه ی سفرهای گروهی و تورها را داشته اید. از تورهای تخصصی گرفته تا تورهای شاد شاد شاد. ما هم داشته ایم. با این تفاوت که ما ، یعنی گروه کژوان سفر، این تجربه ها را سالها در مقام مجری داشته ایم. وحالا بعد از سالها تجربه، در نقطه ای قرار گرفته ایم که احساس میکنیم باید طرحی نو در انداخت. البته قصد نداریم که فلک را سقف بشکافیم ولی میخواهیم تا با به اشتراک گذاشتن تجربیاتمان در زمینه ی سفر، و استفاده از اندوخته هایمان در اجرای تورها، گم شده ی سفرهای گروهی را بازبیایم. گمشده ای که از نظر ما ریتم آرام زندگی در سفر،آرامش شخصی و گروهی بیشتر، آگاهی عمیق، لذت توام با شناخت، و سفر به خویشتن خویش است. در یک کلام ، قصد ما از سفر، تغییر طعم سفرهای گروهیست، حتی اگر مقصد برایتان تکراری باشد. همراهمان شوید. برای مزه کردن طعمهای جدید سفر.

علی سفر زاده

مهتا بشارت

مدیر عامل

شهام نخبه زعیم

پویا ملاحسنی

مدیر برنامه ریزی و اجرای تور

مصطفی ایزدیار

مصطفی ایزدیار

مهدی لطفی

مهدی لطفی