هیراپولیس

هیراپولیس

هیراپولیس، شهری باستانی در استان دنیزلی ترکیه، که در طول تاریخ با تأثیر یونان باستان و روم باستان شکوهمند شده است. نام هیراپولیس به معنای شهر آبگرم است و به دلیل منابع آبگرم طبیعی و باغ‌های زیبا، مقصدی برای درمان و استراحت بوده است. شهر هیراپولیس در کنار رودخانه پاموکاله قرار گرفته است. در طول […]

کاپادوکیا

کاپادوکیه

کاپادوکیه یا کاپادوکیا سرزمینی است در مرکز آناتولی و محوطه ای را در بر می‌گیرد که امروز میان نوشهیر، نیغده، آکسرای، کرشهیر و قیصریه قرار دارد. از نامی ترین قسمت های این سرزمین امروزه بنام گورمه یاد می‌گردد که مجسمه های باستانی را در دل خود جای داده است. این محوطه باستانی از سال 1985 […]