سفر به قصد شتر

شتر، اُشتر، اوشترا. شتر معروفه به شکیبایی و صبوری. چرا؟ خب کافیه که یک نگاه به محل زندگیش بندازیم تا متوجه بشیم. عجیب موجودیه این

قصرهای نمکی گرمسار

اگر تصمیم گرفته باشید با ماشین از تهران به سمت سمنان، شاهرود یا مشهد سفر کنید، حتما وقتی که نزدیک شهر گرمسار میشوید تپه های